Sinds Duitsland heeft geëxperimenteerd met passen van 9 euro voor regionale treinen, is de maatregel voorgesteld voor Portugal. Livre is een van de partijen die hierover in het parlement een voorstel heeft ingediend. Zonder het idee "vanaf het begin" af te wijzen, heeft de voor CP verantwoordelijke minister, Pedro Nuno Santos, uitgelegd waarom de maatregel niet op het nationale spoorwegnet kan worden toegepast.

"Op het spoor hebben we helaas onze capaciteit uitgeput. Als we morgen een nultarief zouden hebben, zou de capaciteit van het vervoer om meer passagiers te ontvangen bijna nihil zijn", zei de minister van Infrastructuur en Huisvesting, Pedro Nuno Santos, in antwoord op de afgevaardigde van Livre, Rui Tavares, tijdens de hoorzitting in de specialiteit met betrekking tot de begroting van de staat voor 2023.

Pedro Nuno Santos wees erop dat de treinen op de langeafstandsverbindingen tussen Porto en Lissabon "helemaal vol" zitten en dat er ook overbezetting is op trajecten binnen de regio's Lissabon en Porto. Ook zouden de intercommunales en de grootstedelijke gebieden "met de sociale pas" in overeenstemming moeten worden gebracht en zou de CP de nodige compensatie moeten krijgen.

Voor 2023 is het de bedoeling de prijzen van de openbaarvervoerspassen en CP-kaartjes in alle diensten te bevriezen. De uitzondering zijn de Alfa Pendular treinen, de commerciële dienst van CP en zonder recht op compensatie van de staat.