"Overheden en beleidsmakers blijven doen alsof er geen zeer ernstige situatie is met het beheer van hulpbronnen, die de circulaire economie zouden kunnen bevorderen, maar op stortplaatsen terechtkomen of worden verbrand", aldus de vereniging in een verklaring over het jaarverslag over stedelijk afval (RARU2021), dat beschikbaar is op het portaal van het Portugese milieuagentschap (APA).

Zero zegt dat "slechte berekeningen en manipulatie niet genoeg zijn om de stagnatie van recycling te verbergen" en roept op tot een dringende verandering in het beheer van stedelijk afval.

In de verklaring laat de vereniging ook twijfel bestaan over de kwaliteit van de door de APA verstrekte gegevens over de eindbestemming van afval, storten, energieterugwinning, materiaalrecycling, compostering en andere valorisaties.

En rechtvaardigt als volgt: "De som van de percentages eindbestemmingen voor de jaren 2019, 2020 en 2021 bereikt nooit 100% en blijft steken op respectievelijk 97%, 98% en 98%, een situatie die wordt herhaald, maar in een nog duidelijker vorm, in de gegevens die voor elk SGRU (stedelijk afvalbeheersysteem) voor het jaar 2021 worden gepresenteerd", waarbij de waarden van de eindbestemmingen variëren tussen 67% en 102%.

Nog erger, volgens de vereniging, is het vasthouden aan het gebruik van een vorm van berekening die "het percentage van voorbereiding voor hergebruik en recycling blijft manipuleren" en die door de Europese Commissie als "ongeldig" wordt beschouwd.

Zij stellen dat dit percentage vorig jaar "kunstmatig" 33% bereikte, "terwijl het in werkelijkheid een zorgwekkende 21% was".

Volgens gegevens van APA werd vorig jaar in Portugal 5,311 miljoen ton stedelijk afval geproduceerd, 1% meer dan in 2020. De productie van stedelijk afval op het continent komt overeen met een dagelijkse productie van 1,40 kilo per inwoner.

"Hoewel de laatste jaren het aantal infrastructuren voor selectieve inzameling is toegenomen, heeft dat niet de evenredige effecten gehad op de selectief ingezamelde hoeveelheden", aldus het APA-rapport, waaruit blijkt dat, wat de eindbestemmingen betreft, de herplaatsing op stortplaatsen vorig jaar 56% van het totale stedelijk afval bedroeg.