Het DGS zegt dat mensen in deze leeftijdsgroep (50-59) "binnenkort voor vaccinatie zullen worden opgeroepen".

In op zijn website gepubliceerde informatie zegt het DGS dat het meest recente advies van de Technische Commissie voor Vaccinatie tegen covid-19 wijst op voordelen van deze uitbreiding, "aangezien een hoger niveau van seizoensgebonden boosterdekking wordt bereikt", waardoor een verdere vermindering van het aantal ziekenhuisopnames in verband met covid-19 tijdens de wintermaanden wordt verwacht.

De uitbreiding van de vaccinatie "is mogelijk gezien de huidige beschikbaarheid van vaccins en het vaccinatiepercentage, waarbij prioriteit wordt gegeven aan meer kwetsbare groepen, nu reeds bijna twee miljoen seizoensdoses tegen covid-19 zijn toegediend", aldus het DGS.