In de macro-economische najaarsprognoses staat het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap stil bij het gewicht dat de hoge inflatie en de sterke stijging van de energieprijzen hebben gehad op het risico van energiearmoede, waarbij Portugal als vijfde land van de EU wordt aangemerkt - alleen voorbijgestreefd door Litouwen, Kroatië, Letland en Roemenië - gezien de reeds bestaande energiearmoede en de verwachte toename van de huidige situatie.

"Het effect van de stijgende energie- en consumentenprijzen op energiearmoede, die wordt gedefinieerd als een situatie waarin huishoudens geen toegang hebben tot essentiële energiediensten", kan worden gekwantificeerd met een "toename van de energiearmoede als gevolg van de stijgende kosten van levensonderhoud", stelt de Europese Commissie in het document.

Om deze reden is het zelfs mogelijk om "een toename van de financiële moeilijkheden als gevolg van de stijging van de energieprijzen" af te leiden.

In het hoofdstuk over Portugal benadrukt de Europese Commissie dat "de fiscale beleidsmaatregelen om het effect van de hoge energieprijzen te verzachten, namelijk in de vorm van inkomenssteun en verlaging van de indirecte belastingen voor zowel gezinnen als bedrijven, naar verwachting in 2022 2,1% van het bbp aan begrotingskosten zullen opleveren".