Volgens de economische najaarsprognoses is Portugal een van de vijf lidstaten waar het werkloosheidspercentage in het tweede kwartaal van 2022 is gestegen ten opzichte van het vorige. Voor dit jaar wordt een percentage van 5,9% geraamd, dat in 2023 stabiel blijft en in 2024 naar verwachting zal dalen tot 5,7%.

De raming van de Europese Commissie van het werkloosheidspercentage is minder optimistisch dan de raming die de uitvoerende macht in het voorstel voor de staatsbegroting voor 2023 heeft gepresenteerd, waarin een percentage van 5,6% wordt geraamd.

In het licht van de macro-economische zomerprognoses, die in juli zijn bekendgemaakt, is de werkloosheid met 0,2 procentpunt naar boven bijgesteld.