Het directoraat-generaal Gezondheid (DGS) herinnert eraan dat infecties van de luchtwegen vaak voorkomen bij kinderen en jongeren, vooral in de herfst/wintermaanden, en dat ze over het algemeen niet ernstig zijn.

De gezondheidsautoriteit raadt hen echter aan om bij koorts thuis te blijven en naar school terug te keren wanneer zij medisch zijn ontslagen of geen koorts meer hebben en zich goed genoeg voelen om naar school te gaan.

De DGS dringt erop aan dat alle kinderen en jongeren met symptomen van luchtweginfecties "geleerd wordt hun mond en neus te bedekken met een tissue wanneer zij hoesten en/of niezen", de tissues weg te gooien en daarna hun handen te wassen of te desinfecteren.

Kinderen en jongeren die samenwonen met een persoon die positief is getest op Covid-19 moeten naar school blijven gaan en zich houden aan basis-hygiënische maatregelen.