Volgens dezelfde bron heeft de voorzitter van de partij, Luís Montenegro, aan de Permanente Politieke Commissie van de PSD, die hij zojuist heeft goedgekeurd, een voorstel gedaan om de wettelijke minimumleeftijd om te stemmen te verlagen tot 16 jaar.

Volgens de huidige tekst van de grondwet hebben "alle burgers boven de achttien jaar stemrecht, met uitzondering van de onbekwaamheden waarin de algemene wet voorziet".

Chega opende een grondwetsherzieningsproces met de indiening bij het parlement van een grondwetsherzieningsproject dat op 12 oktober werd toegelaten. Volgens de grondwet van de Republiek moeten "wanneer een grondwetsherzieningsproject wordt ingediend, eventuele andere binnen dertig dagen worden ingediend".

Naast Chega en PSD hebben de PS en het Liberaal Initiatief reeds aangegeven dat zij een project tot wijziging van de basiswet zullen indienen.

Wijzigingen van de grondwet moeten worden goedgekeurd met een tweederde meerderheid van de afgevaardigden (in het huidige parlementaire kader betekent dit dat de PS en de PSD vóór moeten stemmen) en de president van de Republiek kan niet weigeren de herzieningswet uit te vaardigen.