De bevindingen maken deel uit van een onderzoek dat de Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) tussen 22 september en 10 oktober in het hele land heeft uitgevoerd.

Volgens een verslag van CNN Portugal heeft 83% van de bedrijven in de restaurantsector, gezien de kostenstijging, toegegeven dat zij "de verkoopprijs aan hun klanten moesten verhogen", en "in de meeste bedrijven (88%) stegen de aangerekende prijzen tot maximaal 20%". In de bedrijven voor toeristische accommodatie gaf meer dan de helft (69%) toe dat zij "de verkoopprijs aan hun klanten moesten verhogen, waarbij de meerderheid (85%)" de prijzen tot maximaal 20% verhoogde.

En gezien de stijgende prijzen zeggen de bedrijven nu al een daling van de vraag van hun klanten te merken. In het geval van cateringbedrijven geeft 74% van de ondernemers toe dat de consumptie terugloopt, en van hen zegt meer dan de helft (54%) "al dalingen tot 20% te hebben geconstateerd, terwijl nog eens 29% van de respondenten zegt te maken te hebben gehad met dalingen tussen 21% en 30%".

Aan de kant van de accommodatiebedrijven was de daling ook voelbaar: 40% van de bedrijven zei in september 2022 "een terugval in de consumptie door klanten" te hebben geconstateerd. Van hen zag 49% een daling van de facturering tot 20% en 22% een daling van 21% tot 30%, in dezelfde periode.

Hulp nodig voor de sector

Geconfronteerd met dit scenario eisen de geïnterviewde ondernemers meer maatregelen van de overheid. In de horeca worden als prioriteiten genoemd: de tijdelijke toepassing van het verlaagde btw-tarief op horecadiensten (89%), de toepassing van het verlaagde btw-tarief op elektriciteit en gas (64%) en financiële compensatie om de inflatoire tendens bij voedingsgrondstoffen tegen te gaan (42%).

De hotelbedrijven wijzen daarentegen op de toepassing van het verlaagde BTW-tarief voor elektriciteit en gas (81%) als prioritaire maatregel. Zij vragen ook om financiële steun voor de optimalisering van het verbruik en de energietransitie (44%), de toekenning van financiële steun aan gezinnen om het verlies aan koopkracht op te vangen (43%) en de tijdelijke toepassing van het verlaagde btw-tarief op levensmiddelen en dranken (42%).

Potentiële ontslagen

Zonder nieuwe maatregelen geven bedrijven toe de prijzen opnieuw te zullen verhogen of werknemers te zullen ontslaan. In de restaurantsector "geven de ondernemers toe dat de verhoging van de verkoopprijzen een van de belangrijkste maatregelen zal zijn (68%), gevolgd door het ontslag van werknemers (37%) en de vermindering van de openingstijden (25%)".

In de hotelsector zullen de gevolgen van het uitblijven van nieuwe maatregelen ook prijsverhogingen en ontslagen zijn. "Als de regering geen aanvullende maatregelen neemt, zullen de meeste ondernemers in de toeristische accommodatie op korte termijn, gezien de inflatoire context en de stijgende energiekosten, hun verkoopprijzen verhogen (63%) en werknemers ontslaan, als tweede concrete maatregel (15%)".