Na de in oktober geregistreerde regens en de gevolgen van de droogte in de Algarve zei het ministerie dat "het totale opgeslagen volume" in de regionale stuwmeren 145 kubieke hectometer water bedraagt en dat de openbare voorziening verzekerd is tot 2023 indien de neerslag het niet mogelijk maakt de reserves terug te winnen.

Het MAAC verduidelijkte dat het cijfer van 145 hectometer verwijst naar het totale volume dat is opgeslagen in de zes stuwmeren van de Algarve - Arade, Bravura, Funcho en Odelouca, in de westelijke Algarve, en Beliche en Odeleite, in de oostelijke Algarve - en merkte op dat er maatregelen zijn genomen ter bevordering van een strategie om het verbruik en de beschikbaarheid van water te beheersen.

"In de regio Algarve bedraagt het in de reservoirs opgeslagen volume ongeveer 145 hm3 [kubieke hectometer], wat een jaarvoorraad voor openbare consumptie garandeert. De totale volumes die in de reservoirs zijn opgeslagen, zijn sinds september zonder veel variatie gebleven", aldus het ministerie van Milieu en Klimaatactie (MAAC).

Het gebrek aan water in de Algarve, een van de regio's van het land die het zwaarst door de droogte zijn getroffen, blijkt uit de gegevens die op 4 november door Águas do Algarve beschikbaar zijn gesteld en waaruit blijkt dat de niveaus van de drie stuwmeren die zij beheert (Odelouca, Beliche en Odeleite) variëren tussen 17 en 14%.

In totaal kunnen de drie dammen bijna 280 kubieke meter nuttig volume opslaan, maar op 4 november was slechts 45,17 kubieke meter beschikbaar - 19,89 in Odelouca (15,52%), 18,90 in Odeleite (17,37%) en 06,38 kubieke meter in Beliche (14,88%).

De MAAC benadrukte dat het beheer wordt uitgevoerd "in het kader van de permanente commissie voor de preventie, monitoring en follow-up van de gevolgen van de droogte, die in 2017 is opgericht, en onder de beheersraad van de stuwmeren," en dat het belangrijkste doel is "de openbare voorziening als prioritair gebruik veilig te stellen."