In september vorig jaar zag Cáritas Beja haar project "Ik ben zo dichtbij dat je me niet kunt zien" goedgekeurd, juist gericht op hulp aan daklozen. In het kader van dit project heeft Caritas, "van januari tot nu", "279 personen" zonder huis gevonden, dus in vergelijking met 2020 "is het sterk toegenomen", aldus Maria do Carmo Gonçalves.


Volgens gegevens van Cáritas Diocesana de Beja werden van de 279 personen die dit jaar werden gevonden, "252 personen geholpen", en momenteel worden "68 personen directer begeleid".


Het project is gericht op de opvang, begeleiding en integratie van mensen in kwetsbare of risicovolle situaties en daklozen en in de meeste gevallen gaat het om mannen, meestal Portugese burgers, maar ook migranten die werk zoeken in deze gemeente van de Alentejo en die omdat ze nergens kunnen wonen uiteindelijk op straat slapen.


In een verklaring herinnert Cáritas de Beja eraan dat uit het onderzoek om deze populatie in 2020 te beschrijven, dat op de website van de nationale strategie voor de integratie van daklozen (ENIPSSA) is gepubliceerd, blijkt dat de overgrote meerderheid van de daklozen in het grootstedelijk gebied van Lissabon (AML) woont.