Volgens de website van DGERT - directoraat-generaal Werkgelegenheid en Arbeidsverhoudingen - hebben de vakbonden en CP een akkoord bereikt over de naleving van de minimumdiensten van 25%.

Volgens het stakingsbericht, dat op 17 november is gepubliceerd, strijden de werknemers "voor een jaarlijkse financiële premie ter compensatie van het koopkrachtverlies in 2020, voor het actualiseren van de voedseltoelage, voor het beëindigen van de discriminatie tussen vakbonden, voor de naleving van de geldende bedrijfsovereenkomst en voor de uitvoering van het ontbrekende prestatiebeoordelingsproces voor de periode mei 2021 tot april 2022".


Het protest werd opgeroepen door de vakbond Vereniging van Intermediaire Toezichthouders op Spoorwegwerkzaamheden (ASCEF), de Nationale Onafhankelijke Unie van Spoorwegwerknemers (SINFB), de Nationale Unie van Spoorwegwerknemers en soortgelijken (SINFA), de Nationale Democratische Spoorwegbond (SINDEFER) en de Nationale Unie van Vervoer, Communicatie en Openbare Werken (FENTCOP).

De staking geldt voor alle werknemers van CP - Comboios de Portugal en zal plaatsvinden tussen 00.00 en 24.00 uur op 30 november.


Volgens de vooraankondiging zal er van 17 november tot 29 november ook een staking zijn van CP-werknemers vanaf het achtste uur van hun normale dagelijkse werktijd en een staking "voor de gehele werkperiode" van stationspersoneel (werknemers van loketten, directe supervisors en de commerciële en marketingdienst).