Het project vertegenwoordigt "een investering van vier miljoen euro" voor de aanleg van een stuk weg en fietspad met "een lengte van 1.800 meter", waardoor "de noordelijke ringweg van Loulé" wordt gesloten, waarbij twee bestaande secties worden samengevoegd, benadrukte Vítor Aleixo.

De burgemeester was van mening dat de ingreep met "tevredenheid" werd ontvangen door de bevolking, die "al vele jaren" op deze werkzaamheden wacht en "grote verwachtingen" koestert dat er een weg wordt aangelegd die hen in staat zal stellen de stad vanuit het noorden te omzeilen zonder het stedelijk netwerk te hoeven betreden.

"Het is een traject dat twee andere trajecten, een in het zuiden en een in het noorden, van de Loulé ringweg verbindt, verklaarde Vitor Aleixo, overwegende dat vanaf het begin van de werkzaamheden in 1990 tot het begin van het laatste traject "de wereld sterk is veranderd" en dat het project is aangepast om aan de huidige behoeften te voldoen.

Het nieuwe deel "heeft al een fietspad, bomen, ruime trottoirs en slechts twee rijstroken, één voor elke richting, en niet langer vier rijstroken, twee voor elke kant, en een middenscheiding", zeide burgemeester.