In zijn toespraak wees Marcelo Rebelo de Sousa op drie redenen die het succes van het toerisme in Portugal dit jaar verklaren, namelijk het feit dat er "een zeer sterk merk Portugal" is - iets wat hij verklaart uit de contacten die hij heeft gelegd "met verschillende economieën en samenlevingen, namelijk Europese, Amerikaanse, Afrikaanse en Aziatische".

"We kunnen veel meer doen [voor het merk] en ik heb ideeën gehoord om meer te doen, maar de waarheid is dat die er is", verzekert hij.

Volgens hem "is dit een prestatie van de overheid, niet van regering A, B, C of D: het is het resultaat van het werk dat in de afgelopen anderhalf decennium is verricht. Verschillende regeringen met totaal verschillende gedachten hebben een verschillende, maar belangrijke bijdrage geleverd aan deze versterking".

In een tweede punt schrijft hij het succes van het toerisme in Portugal dit jaar toe aan het feit dat het land wereldwijd werd gezien als een land dat de pandemie goed heeft aangepakt, en stelt hij dat "de manier waarop wij de pandemie hebben aangepakt, het idee heeft versterkt dat er in Portugal gezondheidsstructuren bestaan die goed kunnen werken in combinatie met toerisme".

In het derde punt verklaarde de president van de Republiek dat het Portugese toerisme "van de oorlog heeft geprofiteerd", aangezien het werd "gezien" als een plaats van veiligheid, "dichtbij maar veraf" van het conflict.

"Hierdoor werd Portugal, dat al een reputatie van vrede en veiligheid had, relatief gezien een veiliger bestemming", zei hij.