De 22 landen die deel uitmaken van de ministerraad van de ESA komen in Parijs bijeen en hebben zich ertoe verbonden hun financiering te versterken, zo vertelde de minister van Wetenschap, Technologie en Hoger Onderwijs aan Lusa.

Elvira Fortunato zei dat haar verwachtingen voor de bijeenkomst "uiterst positief" zijn, vooral na het horen van de eerste interventies van haar collega's.

"Iedereen is het erover eens om het budget voor ESA te verhogen zodat het autonoom is, in Europese termen, voor het hele gebied van de ruimtevaart en daarmee kunnen we ook de economie stimuleren en een deel van de problemen die we hebben oplossen", aldus de minister.

"Op dit moment is voor de komende vijf jaar een investering van 115 miljoen euro in ESA-programma's gepland, maar wat ik u kan vertellen is dat er, net als bij de andere staten, verhogingen zullen komen", aldus Elvira Fortunato.

Een officiële bron van Portugal Space, het Portugese ruimtevaartagentschap dat onder toezicht staat van het Ministerie van Wetenschap, Technologie en Hoger Onderwijs, verklaarde later aan Lusa dat het bedrag waarvoor Portugal tot nu toe heeft ingetekend 102,7 miljoen bedraagt, en tijdens de lopende ESA-vergadering zou kunnen oplopen tot 115 miljoen.

Dezelfde bron verduidelijkte dat ESA-abonnementen worden uitgevoerd voor een periode van drie tot vijf jaar, zodat het in Parijs goedgekeurde abonnement pas binnen drie jaar, tijdens de ministerraad in 2025, zal worden herzien.

De minister zei dat "Europa ambitieuzer moet zijn" en voegde eraan toe: "We kunnen niet voortdurend afhankelijk zijn van gegevens of oplossingen die ons worden opgelegd en verkocht door andere staten", namelijk de Verenigde Staten en China.

Van Portugese zijde verklaarde Elvira Fortunato dat het land sinds 2016, toen zij haar positie bij ESA, waarvan het sinds 2000 lid is, versterkte, "zijn financiële bijdrage heeft verhoogd" en benadrukte de strategische positie, met name van de Azoren, en de deelname van onderzoekers en de Portugese industrie aan wetenschappelijke en technologische ontwikkelingsprogramma's.