Volgens dezelfde bron werd dit netwerk gevormd door buitenlanders, namelijk Roemeense gezinnen, en enkele Portugezen die hen steunden.

"De tientallen slachtoffers van Roemeense, Moldavische, Marokkaanse, Pakistaanse en Senegalese nationaliteit werden ingehuurd voor boerderijen in onder meer Beja, Cuba en Ferreira do Alentejo", aldus de bron.

De PJ voerde vandaag 65 huiszoekingen uit, die uitmondden in de arrestatie van 35 personen, meestal mannen.

Het onderzoek van de PJ begon ongeveer een jaar geleden en was gericht op de werving door dit criminele netwerk van buitenlandse seizoenarbeiders in de landbouw in de Alentejo, met de belofte van fatsoenlijk werk en huisvesting.

Volgens dezelfde bron dwong dit criminele netwerk voor het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten de werknemers om een aanzienlijk deel van hun salaris terug te geven en paste het soms fysieke agressie en dwang toe.

Het nieuws van de arrestaties werd aanvankelijk gemeld door CNN Portugal.