De Europese Commissie heeft gewezen op de "bezorgdheid" over Portugal in verband met de stijging van de huizenprijzen, met "tekenen van overwaardering", en het niveau van de openbare en particuliere schuldenlast, wat wijst op het "voortbestaan van macro-economische onevenwichtigheden".

In een verslag over het waarschuwingsmechanisme, de risicoscreening van potentiële macro-economische onevenwichtigheden, merkt het college op dat "in Portugal de bezorgdheid over de schuldquotes van huishoudens en niet-financiële vennootschappen, de overheid en de externe schuld in verhouding tot het bbp [bruto binnenlands product] blijft bestaan, hoewel de schuldquotes na de crisis van Covid-19 hun neerwaartse traject hebben hervat".

"De nominale groei van de huizenprijzen versnelt en er zijn tekenen van overwaardering van de huizenprijzen".

Hardnekkige "onevenwichtigheden"

In het Waarschuwingsmechanismeverslag van dit jaar concludeert Brussel dat in Portugal en 16 andere lidstaten grondige herzieningen nodig zijn en dat er in het Portugese geval nog steeds macro-economische "onevenwichtigheden" bestaan, waarvan sommige al zijn opgespoord.

Op een moment dat de EU-economie van een herstel na de Covid-19-pandemie overgaat naar een sterke groeivertraging onder inflatoire druk, wijst Brussel er van meet af aan op dat in Portugal "de bezorgdheid over de ontwikkeling van de huizenprijzen toeneemt".

"De nominale groei van de huizenprijzen versnelde van 8,8% tot 9,4% in 2021. De nominale jaar-op-jaar groei van de huizenprijzen versnelde tot 13,2% in het tweede kwartaal van 2022. De huizenprijzen werden in 2021 op 23% overgewaardeerd geschat. Bij meer dan twee derde van de hypotheken staat de rente voor maximaal één jaar vast.

Overheidsschuld

Andere "grote zorgen" houden verband met de overheidsschuld, aldus de Europese Commissie, die waarschuwt dat "de risico's voor de houdbaarheid van de begroting op middellange en lange termijn groot zijn".

Wat de particuliere schuld betreft, "blijven de kwetsbaarheden in verband met de schuldquote van niet-financiële ondernemingen in verhouding tot het bbp bestaan, hoewel deze een dalende lijn vertoont", aldus de Europese Commissie. Toch "zijn er risicofactoren die verband houden met de macro-economische omgeving".

Wat de schuld van de huishoudens ten opzichte van het bbp betreft, "blijft deze boven zowel de prudentiële als de fundamentele benchmarks, hoewel zij in 2021 is gedaald en in de eerste helft van 2022 is blijven dalen".

In deze jaarlijkse exercitie, met het Waarschuwingsmechanismeverslag, identificeert Brussel de lidstaten waarvoor een diepgaande analyse nodig is om te beoordelen of zij te maken hebben met onevenwichtigheden die politieke actie vereisen.