Het PAN-voorstel werd goedgekeurd met stemmen tegen van Chega, de onthouding van de PSD en de gunstige stemmen van de overige fracties.

"Gedurende het jaar 2023 voert de regering, met het oog op de gelijkheid voor transgenders, onderdanen die in het buitenland verblijven, met betrekking tot de toegang en de snelheid van het verzoek om registratie om van geslacht en voornaam te veranderen, de nodige stappen uit om de standaardisatie van de procedures op de posten van het consulaire netwerk te verzekeren", luidt het PAN-voorstel.

De maatregel voorziet dat dit zal gebeuren, namelijk met betrekking tot het invullen van de aanvraag en de erkenning van de handtekening, "zodat de burgers zelfstandig de aanvraag naar de centrale diensten van het instituut van registers en notarissen kunnen sturen".