Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) "bedraagt het aantal gebouwen bestemd voor huisvesting 3.573.416 en dat van accommodatie (AL) 5.981.482, waarden die, vergeleken met 2011, een stijging van respectievelijk 0,8% en 1,7% vertegenwoordigen".

INE merkt op dat "de groei van de woningvoorraad tussen 2011 en 2021 aanzienlijk lager is dan in het voorgaande decennium, toen de waarden ongeveer 12% voor gebouwen en 16% voor accommodatie bedroegen".

Op regionaal niveau noemt het INE het grootstedelijk gebied Lissabon "de regio met het hoogste percentage gewone woningen (79,6%)", terwijl "de Algarve met 38,6% opvalt als de regio met het hoogste gewicht aan tweede woningen".

Wat de leegstaande woningen betreft, heeft de regio Alentejo het hoogste percentage (16,5%), in tegenstelling tot de noordelijke regio van het land, waar het relatieve gewicht van de leegstaande woningen het laagst is (10,3%).

Huurwoningen

Uit de INE-analyse blijkt ook dat het aantal huurwoningen de afgelopen 10 jaar met 16% is toegenomen.

"Hoewel de overgrote meerderheid van de woningen door de eigenaar wordt bewoond (70,0%), zagen de huurwoningen hun belang met 2,4 procentpunten versterkt ten opzichte van 2011 en vertegenwoordigen ze nu 22,3% van de totale bewoonde woningen", detailleert het statistisch instituut.

Per NUTS II heeft het centrum het hoogste percentage koopwoningen (77,3%) en het laagste percentage huurwoningen (15,8%).

De agglomeratie van Lissabon "onderscheidt zich dan weer door het feit dat het huurregime er het meest tot uiting komt, met 29,2% van de woningen die door huurders worden bewoond".