Wat de btw op fietsen betreft, is de verlaging van het btw-tarief opgenomen in een voorstel tot wijziging van de rijksbegroting voor 2023 (OE2023), dat door Livre is ingediend en door de ministers is goedgekeurd.

Eveneens in het kader van de btw is een door PS ondertekend wijzigingsvoorstel goedgekeurd om alle vis- en weekdierconserven onder een verlaagd tarief van 6% te brengen.

Doel is het belastingtarief te harmoniseren door visconserven, ook indien daaraan andere ingrediënten zijn toegevoegd, op de lijst van producten met verlaagd btw-tarief te plaatsen, zolang het hoofdingrediënt maar vis is, en weekdieren in blik - die momenteel tegen 13% worden belast.

Het nieuwe tarief geldt voor "vis- en weekdierconserven met een gehalte aan vis of schelpdieren van meer dan 50%, met uitzondering van gerookte vis, zwaardvis en steur, indien gedroogd, gezouten of geconserveerd en bereid met kuit (kaviaar)".