De goedgekeurde tekst bepaalt dat de huur vooraf kan worden betaald, met een schriftelijke overeenkomst, voor een periode van ten hoogste twee maanden.

De BE motiveert dit voorstel met de noodzaak om een einde te maken aan het misbruik van garanties die van huurders worden verlangd om een huurovereenkomst aan te gaan, verwijzend naar berichten dat in sommige situaties een jaar huur vooraf wordt geëist.

"Het vereiste bedrag aan huurvoorschotten maakt het voor veel mensen onmogelijk om toegang te krijgen tot de huurmarkt en is een onevenredige eis die moet worden gecorrigeerd door de bedragen die kunnen worden gevraagd om de uitvoering van een huurcontract te garanderen, te beperken".