De campagne, die op 26 en 27 november plaatsvindt in supermarkten in het hele land, heeft als thema 'Hoop', om het vermogen van het individu te onderstrepen om "met een eenvoudig gebaar van delen het leven van anderen te verbeteren, vooral in de context van een economische en sociale crisis die de komende maanden voorspelbaar zal verergeren", aldus de Voedselbank in een verklaring.

"Het is daarom noodzakelijk de solidariteit en een extra collectieve inspanning van alle Portugezen te versterken, zodat het voor de Voedselbanken tegen de honger mogelijk is te reageren op de toenemende verzoeken om hulp van de meest behoeftige Portugese gezinnen", aldus de Voedselbank, die eraan toevoegt dat zij momenteel dagelijks meer dan 400.000 mensen helpt en de aandacht vestigt op de "toegenomen druk" die de huidige economische context legt op de meest behoeftige gezinnen.

"Tienduizenden vrijwilligers zullen, zoals gewoonlijk, aanwezig zijn in supermarkten van het noorden tot het zuiden van het land om door de Portugezen gul geschonken voedsel in te zamelen", aldus de verklaring.