"Er worden meer zeepaardjes gezien, vooral hier in het reservaat (beschermd gebied). We zijn optimistisch want de populatie neemt toe en sinds vorig jaar zijn er meer waargenomen. Er is een aanzienlijke toename", aldus Rui Santos, onderzoeker bij het Centrum voor Mariene Wetenschappen (CCMAR) van de Universiteit van Algarve, zonder concrete aantallen te noemen.

Het beschermingsgebied voor zeepaardjes van de Ria Formosa werd in 2020 gecreëerd om de neerwaartse trend in de populaties van de laatste twee decennia om te buigen, waardoor de soort in dit gebied op het punt van uitsterven staat.

De monitoring van zeepaardjes in het beschermde gebied, een deel van de Ria Formosa gelegen tussen Faro en Olhão, is iets meer dan een jaar geleden begonnen toen de soort voor het eerst weer werd uitgezet.

Destijds werd een groep van 60 zeepaardjes uitgezet, die in die periode "onberispelijk gedrag" vertoonden en "bescherming en een geschikte habitat" vonden, voegde een andere onderzoeker van CCMAR, Jorge Palma, eraan toe.

"We hebben enkele dieren nog enkele maanden kunnen vinden voordat ze zich verspreidden, en in goede fysieke conditie, dat wil zeggen, ze aten perfect, nadat ze in gevangenschap ook natuurlijk voedsel kregen. We zagen dat ze hier bleven, waar ze profiteren van dit beschermde gebied," wees hij erop.

Er wordt tweemaandelijks toezicht gehouden, zodat alle vrijgelaten zeepaardjes kunnen worden geïdentificeerd. "Het kopprofiel verschilt van dier tot dier en we gebruiken onze eigen software die de foto's van de ene maand en de daaropvolgende maanden met elkaar vergelijkt", legde de onderzoeker uit.

Bij de tweede herbevolkingsactie, uitgevoerd op 24 november, hebben technici van CCMAR een groep van ongeveer 150 zeepaardjes vrijgelaten in het beschermde gebied, waarvan drie dozijn pasgeborenen.

Het 'Seahorse'-project, ontwikkeld door het CCMAR met financiering van de Belmiro de Azevedo Foundation, heeft de medewerking van het Instituut voor Natuur- en Bosbehoud (ICNF) en het Portugees Milieuagentschap (APA)/ARH do Algarve.