Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) springen van de regio's waar de huurprijzen het meest zijn gestegen, het grootstedelijk gebied van Lissabon en het noorden eruit, die in de afgelopen tien jaar een gemiddelde jaarlijkse stijging van de vastgoedhuren van respectievelijk 4,13% en 3,7% lieten optekenen.

De autonome regio van de Azoren is daarentegen de regio waar de huurprijzen het minst zijn gestegen, met een gemiddelde jaarlijkse stijging van 1,2% tussen 2011 en 2021, wat dicht bij het gemiddelde inflatiepercentage in deze periode van 0,8% ligt.

Uit de resultaten van de telling van 2021 blijkt ook dat in het grootstedelijk gebied van Lissabon de huurprijzen het hoogst zijn (gemiddelde maandelijkse waarde van 403 euro) en dat dit ook de regio is met het hoogste percentage woningen met een huurprijs van meer dan 1.000 euro.

Het tegenovergestelde uiterste is Alentejo, waar de kosten voor het huren van woningen lager zijn, met een gemiddelde maandelijkse huurprijs van 261 euro.