In 2018 verplaatste 12,4% van de grote bedrijven in Portugal (bedrijven met 250 of meer werknemers) hun diensten naar het buitenland, terwijl slechts 4,6% van de bedrijven met 50 tot 99 werknemers dat deed, evenals 8% van de bedrijven met 100 tot 249 werknemers.

Deze trend is vergelijkbaar met die in de EU, waar 9,2% van de grote Europese bedrijven hun diensten naar het buitenland verplaatsen. Slechts 4% van de EU-bedrijven met 50 tot 99 werknemers heeft dit gedaan en 5% van de bedrijven met 100 tot 249 werknemers.

Aan de andere kant kan uit door Eurostat vrijgegeven gegevens - die alleen gebaseerd zijn op informatie uit Portugal, Nederland, Bulgarije, Denemarken en Roemenië - worden opgemaakt dat van de Portugese bedrijven die diensten hebben verplaatst, het grootste aantal in handen was van buitenlanders (51, 2%), terwijl nationale investeerders 48,8% vertegenwoordigden. Bij de andere vier geanalyseerde landen wordt deze tendens ook in Roemenië waargenomen, met 54,8% buitenlandse investeerders en 45,5% nationale investeerders.