Geboren uit heidense ouders in het huidige Hongarije en opgegroeid in Italië, werd deze zoon van een veteraan op 15-jarige leeftijd gedwongen in het leger te dienen. Martin werd een christelijke catechumeen en werd gedoopt toen hij 18 was. Er werd gezegd dat hij meer leefde als een monnik dan als een soldaat. Op 23-jarige leeftijd weigerde hij een oorlogspremie en zei tegen zijn commandant: "Ik heb u gediend als soldaat, laat mij nu Christus dienen. Geef de premie aan hen die gaan vechten. Maar ik ben een soldaat van Christus en het is mij niet geoorloofd om te vechten." Na grote moeilijkheden werd hij ontslagen en ging hij leerling worden van Hilary van Poitiers.

Hij werd tot exorcist gewijd. Martin werd monnik en woonde eerst in Milaan en later op een klein eiland. Toen Hilary na zijn ballingschap in zijn ambt hersteld werd, keerde Martin terug naar Frankrijk en stichtte wat mogelijk het eerste Franse klooster bij Poitiers was. Hij woonde daar 10 jaar, vormde zijn discipelen en predikte op het platteland.

De bevolking van Tours eiste dat hij hun bisschop zou worden. Martin werd naar die stad getrokken door een list - de nood van een zieke - en werd naar de kerk gebracht, waar hij zich met tegenzin tot bisschop liet wijden. Sommige bisschoppen vonden dat zijn verfomfaaide uiterlijk en zijn onverzorgde haar erop wezen dat hij niet waardig genoeg was voor het ambt.

Zijn feestdag wordt gevierd op 11 november.