Gegevens voor een nieuwe studie, ontwikkeld door onderzoekers van de Centra voor Onderzoek en Studies in Sociologie (CIES-Iscte), Onderzoek in Informatiewetenschappen, Technologieën en Architectuur(ISTAR-IUL) en Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu (CERENA), werden verzameld door 80 sensoren, tussen augustus 2021 en juli van dit jaar.

In een nota van de auteurs wordt uitgelegd dat de analyse van de waarden van stikstofdioxide (N02) en PM10 zwevende deeltjes werd uitgevoerd, met als conclusie dat ze in bepaalde gebieden van de stad Lissabon "de door de WHO aanvaarde parameters overschrijden".

"De cruiseterminal in Santa Apolónia, evenals de fietspaden in bepaalde verkeersaders van de hoofdstad, zijn gebieden met hoge niveaus van vervuiling en schadelijk voor de gezondheid. Het lopende onderzoek bevestigt, na eerdere studies, dat veel verkeer en zeevervoer bepalende factoren zijn voor de in de gemeente Lissabon vastgestelde verontreinigingssituaties.

Wat stikstofdioxide betreft, stelden de onderzoekers vast dat de waarden in de stad Lissabon in de onderzochte periode gemiddeld 71,08 μg/m3 bedroegen, "ruim boven het door de WHO vastgestelde niveau", namelijk 10 μg/m3.

Calçada de Carriche (Lumiar), Alameda da Encarnação, Avenida 24 de Julho en Avenida Infante Dom Henrique, in Santa Apolónia, waren de gebieden met de hoogste niveaus van stikstofdioxideverontreiniging.

Wat de concentratie van PM10-deeltjes in suspensie betreft, werden de meest zorgwekkende niveaus vastgesteld in Calçada da Ajuda, Rua dos Sapadores (Graça), Avenida Fontes Pereira de Melo, Avenida Alfredo Doutor Bensaúde (Olivais) en Calçada de Carriche.

Voor PM10-deeltjes stelt de WHO de gemiddelde daglimiet vast op 45 ug/m3 en de gemiddelde jaarlimiet op 15 ug/m3.

"Hoewel bij geen van de gebruikte sensoren de gemiddelde dagelijkse grenswaarde op meer dan 10% van de dagen werd overschreden, bedroeg de gemiddelde jaarlijkse waarde 15,7 ug/m3, waarmee de door de WHO vastgestelde grenswaarde licht werd overschreden", verklaren de onderzoekers.

Volgens de conclusies van de studie worden doorvoer en zeevervoer aangewezen als mogelijke oorzaken voor overschrijding van de door de WHO vastgestelde parameters.

Naast deze factoren wijst de studie ook zaken als residentiële en commerciële verwarming, bouw en industrie aan als vervuilende elementen, naast "natuurlijke fenomenen zoals het transport van stof uit de Sahara-woestijn".

Volgens de auteurs van deze studie stelt de WHO dat "blootstelling aan stikstofdioxide en PM10-deeltjes het risico op chronische ziekten verhoogt, zoals acute luchtweginfecties, hart- en vaatziekten, chronische obstructieve longziekten en longkanker".