Recente gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) wijzen op een vertraging in de ontwikkeling van de mediane huizenprijzen in zeven gemeenten, waaronder Lissabon.

Volgens een rapport van idealista menen de analisten van BPI dat dit scenario zich in de nabije toekomst kan voortzetten en voorzien zij een "prijsstabilisatie" tegen het einde van het jaar en een "marktcorrectie" in 2023, waarbij de waarden met 1,5% dalen.

Volgens BPI Research van november 2022 zijn er verschillende factoren die "beslissend hebben bijgedragen" tot de stijging van de huizenprijzen, waaronder een langdurige periode met gunstige financiële voorwaarden (lage rente); Lage werkloosheid; Gebrek aan aanbod van nieuwe woningen; Groeiende vraag; Hogere bouwkosten en verwerving van vastgoed als investering.

"Maar de context is veranderd", waarschuwen analisten van BPI. "Met de impact van de inflatie op de gezinsbudgetten en met de omkering van het monetaire beleid door de ECB (die de rente begint te verhogen) verwachten wij dat de prijzen zich eind dit jaar zullen stabiliseren."

Het gevolg hiervan is een aanpassing van de prijzen van koopwoningen volgend jaar. "2023 zou een jaar moeten worden van een lichte marktcorrectie (gemiddelde prijsvariatie van -1,5%). Dit zal het gevolg zijn van de afkoeling van de vraag die samenhangt met de verstrakking van de financiële voorwaarden en het tempo waarin de rente sneller stijgt dan aanvankelijk werd verwacht", luidt het document.

Met betrekking tot hypothecaire leningen verwachten de analisten dat "strengere financiële voorwaarden met de snelle stijging van de indexen (Euribor-tarieven) de vraag in de komende maanden en in 2023 als geheel zullen conditioneren".