In een verklaring legt het IMT uit dat deze "directe communicatie" met de bestuurder zal plaatsvinden via SMS, e-mail en via de post. "Deze informatiedienst zal in de eerste fase worden uitgevoerd voor bestuurders van de lichte categorie (B)".

IMT legt uit dat "de te verzenden informatie zal worden aangepast aan de geldigheid van het rijbewijs van elke bestuurder en geleidelijk zal worden uitgevoerd in de loop van de maand december".

Om vragen van bestuurders te verduidelijken, heeft IMT nuttige informatie over de dienst vrijgegeven:

1. Ik heb een kennisgeving per sms en per post ontvangen, wat moet ik doen?

"Ga te werk volgens de instructies in het bericht. In geval van twijfel kunt u gebruik maken van het contactformulier op de IMT-website op https://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Contacte-nos/Paginas/Contacte-nos.aspx of het callcenter bellen op +351 210 488 488."

2. Ik heb de kennisgeving per sms, e-mail of post ontvangen, maar ik heb mijn rijbewijs al verlengd, wat moet ik doen?

"Als u uw rijbewijs al hebt verlengd, moet u de ontvangen mededeling negeren."

3. Ik heb per SMS, e-mail of postbericht ontvangen, maar ik ben niet van plan mijn rijbewijs te verlengen, wat moet ik doen?

"Als u uw rijbewijs niet wilt verlengen, hoeft u niets te doen."

4. Is de ontvanger van de mededeling vrijgesteld van het overleggen van een medische verklaring?

"Dat hangt af van de leeftijd van de bestuurder. Voor bestuurders van 50 jaar of jonger is het niet nodig om een medische verklaring af te geven. In de gevallen waarin dat wel nodig is, wordt het medisch attest elektronisch afgegeven en doorgestuurd naar de IMT."

5. Wat is de procedure voor de verlenging van het rijbewijs?

"Het IMT stuurt de bestuurder een bericht met informatie over de status van het rijbewijs. Het verzoek om verlenging van het rijbewijs kan op de volgende manieren worden gedaan:

  • -Als er niet meer dan twee jaar zijn verstreken sinds de vervaldatum, moet u het verzoek tot verlenging indienen. Om uw rijbewijs te laten verlengen moet u naar IMTOnline(www.imtonline.pt), Citizen's Shops, Citizen Spaces of een IMT-partner gaan (zie locaties op www.eportugal.pt );
  • -Als er meer dan twee en minder dan vijf jaar zijn verstreken sinds de vervaldatum, moet u voor de verlenging een praktisch rijexamen afleggen. Om uw rijbewijs opnieuw te laten valideren, moet u naar een IMT-kantoor gaan.
  • -Als er meer dan vijf en minder dan tien jaar zijn verstreken sinds de vervaldatum, moet u een opleiding volgen om uw kennis bij te werken en slagen voor een praktijkexamen. Voor de verlenging van uw rijbewijs moet u naar een IMT-loket gaan."


-6. Bevat de door de IMT verstuurde mededeling een verzoek tot betaling van de vergoeding?

"Nee, dit is een louter informatieve dienst. Betaling van leges voor de revalidatie van het rijbewijs vindt alleen plaats na contact via imtonline, partners of het IMT-loket."


Meer dan 5.000 bestuurders kregen tot 2 november een boete voor een verlopen rijbewijs, aldus Jornal de Notícias, dat gegevens aanhaalt van de Nationale Autoriteit voor Verkeersveiligheid.