De werkzaamheden, die naar verwachting in 2026 voltooid zullen zijn, maken deel uit van een pakket waterefficiëntiemaatregelen ter waarde van 200 miljoen euro dat het ministerie van Milieu en Klimaatactie heeft opgesteld in het kader van het herstel- en veerkrachtplan (PRR) om te reageren op de situatie van waterschaarste en droogte die de regio teistert.

Duarte Cordeiro herinnerde eraan dat de Algarve de eerste ontziltingsinstallatie op het Portugese vasteland in gebruik zal nemen, die zal dienen als aanvulling op het huidige multigemeentelijke watervoorzieningssysteem voor menselijke consumptie in de regio.

De installatie is nog niet eens van de tekentafel, maar er zijn al plannen om de capaciteit ervan te vergroten.

"We hebben het besluit om de capaciteit [van de ontziltingsinstallatie in de Algarve] te vergroten genomen op basis van de discussies die we in de regio hebben gevoerd", aldus de minister.

Bovendien is de regering van plan een waterpact te formaliseren tussen alle actoren in de regio Algarve - tussen de Commissie voor Coördinatie en Regionale Ontwikkeling, verenigingen van gemeenten in de Algarve en verenigingen van irrigatiebedrijven en gebruikers - op voorwaarde dat dit bijdraagt tot "een goed beheer van deze extra beschikbaarheid die we genereren", verklaarde de minister.

De regering zal beschikbaar zijn om de investeringscapaciteit in efficiëntie, hergebruik van afvalwater en levering in de Algarve te verhogen, zei Duarte Cordeiro als blijkt dat "de extra waterbeschikbaarheid die we met deze investering bereiken, als gevolg van de klimaatverandering, niet op bevredigende wijze reageert op de verschillende sectoren".

"Dit moet duidelijk worden gemaakt zodat het water dat we hebben niet verkeerd wordt gebruikt", zei hij.

In de Algarve zal het Portugese vasteland de eerste ontziltingsinstallatie in gebruik nemen. De werkzaamheden, waarvan de waarde op 45 miljoen euro wordt geraamd, zullen naar verwachting in maart 2026 worden voltooid en bevinden zich momenteel in de ontwikkelingsfase alvorens te worden aanbesteed.