Volgens de nationale toezichthouder voor geneesmiddelen (Infarmed) gaat het om de partijen A841E, A841F, A841G, B841D, B841E, B841F, B841G en B841H.

Infarmed beveelt, volgens de door de fabrikant verstrekte maatregelen, de "onmiddellijke onderbreking van de oogdruppels en de terugzending ervan naar de aankoopinstelling" aan, hoewel volgens de door het farmaceutische bedrijf uitgevoerde evaluatie "de doeltreffendheid en de prestaties" van de druppels niet zijn aangetast en geen gezondheidsrisico vormen.

De inzameling van de betrokken partijen begon "nadat een daling van de voorspelde concentratie van ectoïne, het belangrijkste bestanddeel van de oplossing, en de aanwezigheid van afbraakproducten van deze stof waren vastgesteld".

Tot op heden zijn er volgens Infarmed "geen incidenten gemeld die verband houden met het gebruik van deze partijen".

Infarmed adviseert echter "in geval van een ongewenste bijwerking, zoals oogirritatie of bindvliesontsteking, contact op te nemen met een gezondheidswerker".

Ectodol Oogdruppels werken door "ontsteking van het bindvlies te verminderen en geïrriteerd en gevoelig bindvlies te regenereren".