Malcolm was goedhartig, maar ruw en onbeschaafd, net als zijn land. Door Malcolms liefde voor Margaretha kon zij zijn humeur verzachten, zijn manieren oppoetsen en hem helpen een deugdzame koning te worden. Hij liet alle huishoudelijke zaken aan haar over en raadpleegde haar vaak in staatszaken.

Margaret probeerde haar geadopteerde land te verbeteren door kunst en onderwijs te bevorderen. Voor religieuze hervormingen moedigde zij synoden aan en was aanwezig bij de besprekingen die misbruik binnen het priesterschap en de leken probeerden tegen te gaan. Samen met haar man stichtte zij verschillende kerken.

Margaret was niet alleen koningin, maar ook moeder. Zij en Malcolm kregen zes zonen en twee dochters. Margaret hield persoonlijk toezicht op hun godsdienstonderwijs en andere studies.

Hoewel ze erg betrokken was bij de zaken van het huishouden en het land, bleef ze los van de wereld. Haar privéleven was sober. Ze had bepaalde tijden voor gebed en het lezen van de Schrift. Ze at spaarzaam en sliep weinig om tijd te hebben voor haar devoties.

In 1093 deed koning William Rufus een verrassingsaanval op kasteel Alnwick. Koning Malcolm en zijn oudste zoon, Edward, werden gedood. Margaret, al op haar sterfbed, stierf vier dagen na haar man.

Feestdag 16 november.