Aangezien het minimumbedrag van de werkloosheidssubsidie is vastgesteld op 1,15 IAS, zal de actualisering van de index, die momenteel 509,68 euro bedraagt, in januari stijgen tot 552,49 euro. Het maximumbedrag, vastgesteld op 2,5 IAS, zal stijgen van de huidige 1.108 euro tot 1.201,08 euro.

De aanpassingen, zowel bij de actualisering van de IAS als van de pensioenen, zijn gebaseerd op inflatiegegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE), waaruit blijkt dat de gemiddelde inflatie over de afgelopen 12 maanden, zonder huisvesting (die gewoonlijk als benchmark dient voor de actualisering van de IAS en de pensioenen) in november 7,46% bedroeg, een versnelling ten opzichte van de 6,83% van de vorige maand.