Het ministerie van Financiën heeft eind vorige week aangekondigd dat in december de ISP-korting zal worden verlaagd met 3,9 cent per liter diesel en 2,4 cent per liter benzine, rekening houdende met de prijsdaling.

In een verklaring kondigde het ministerie aan dat "het in het ISP geldende mechanisme dat neerkomt op een verlaging van het BTW-tarief van 23% naar 13% en het compensatiemechanisme via de ISP-verlaging van de extra BTW-inkomsten als gevolg van schommelingen in de brandstofprijzen, van kracht blijven".

Rekening houdend met de ontwikkeling van de prijs van diesel en benzine "leiden deze tijdelijke maatregelen tot een verlaging van de ISP-korting met 3,9 cent per liter diesel en 2,4 cent per liter benzine, wat neerkomt op een korting van 17,1 cent per liter op de ISP voor diesel en 15,4 cent per liter op de ISP voor benzine", aldus dezelfde nota.

Ook "blijft de actualisering van de koolstofbelasting opgeschort tot het einde van het jaar", en "rekening houdend met alle geldende maatregelen bedraagt de verlaging van de belastingdruk 27,3 cent per liter diesel en 24,7 cent per liter benzine".

Het door de regering toegepaste mechanisme voor kortingen houdt in dat een verlaging van de brandstofprijs leidt tot een verhoging van de ISP, als gevolg van de daling van de BTW-inkomsten.