In een interview met Lusa signaleert de deskundige, die het ReSist-programma coördineert, "een groot gebrek aan bewustzijn" over het werkelijke seismische risico en zegt hij dat het noodzakelijk is vooringenomen ideeën tegen te spreken.

"Iedereen heeft altijd een hoop excuses. We moeten [...] demystificeren. Dit is niet duur of onpraktisch [...]. Het is haalbaar en het is niet zo'n extra kostenpost", countert ze.

"Het is niet zo duur en er zijn talloze oplossingen", zei ze.

Volgens de deskundige houden "sommige" bouwers "altijd rekening" met de veiligheid van gebouwen, maar zijn er ook "anderen die, als het niet kan, het niet doen".

"Er wordt altijd veel gebruik gemaakt van de uitdrukking 'dit is te duur, dit is erg moeilijk, dit is niet mogelijk om uit te voeren'", meldt zij.

De structuur - "die de gebouwen uiteindelijk overeind houdt" - kost volgens haar slechts 20 procent van het werk, waarbij ze benadrukt dat veel meer wordt besteed aan "retoucheren".

Volgens Cláudia Pinto kost seismische versterking 5 procent van die 20 procent.

"Er komt een aardbeving"

Daarbij komt de "gedragskwestie", die mensen doet geloven dat de aardbeving van 1755 "een gebeurtenis van vroeger is", die zich niet meer zal voordoen.

"De stad Lissabon bevindt zich in de nabijheid van actieve breuken. Er komt een aardbeving, we weten niet wanneer, maar die komt er. Het is waarschijnlijker dat het gebeurt dan dat het niet gebeurt. Laten we ons dus zo goed mogelijk voorbereiden", waarschuwt ze.

De geoloog geeft aan dat 60% van de gebouwen in de stad is gebouwd voor 1958, toen er nog geen anti-seismische voorschriften waren: "Dat is veel. En dit zal ook in verschillende andere gebieden van het land met historische centra voorkomen, zoals Lissabon. Dit is een zeer vervelend probleem, waaraan weinig belang wordt gehecht, maar het is noodzakelijk om een begin te maken met het overwinnen van deze inertie."

Deze hypothese "is echter geen zorg, noch zijn de mensen zich bewust van het risico waaraan zij worden blootgesteld", betreurt de specialist.

"We zien in bepaalde wijken van de stad gebouwen verkocht worden waarvan de bouwprijs overdreven is en mensen kopen. Hebben ze gecontroleerd of deze gebouwen allemaal zijn opgeknapt [volgens de structurele veiligheidsvoorwaarden]?", vraagt ze.

Het is noodzakelijk, voegt ze eraan toe, dat mensen veeleisend zijn ten aanzien van de markt, met betrekking tot de gebouwen die ze kopen en de veiligheidsvoorwaarden ervan, niet in de laatste plaats omdat het gaat om een grote investering, vaak van een mensenleven.

"En dan willen we ook geen voorzorgsmaatregelen nemen. Niemand sluit bijvoorbeeld een verzekering tegen seismische risico's af [...]. Ik weet dat de kans minimaal is, maar de impact is enorm en mensen doen het niet", zegt ze, waarbij ze onderstreept dat ze de verzekeraars al heeft gevraagd en dat dit slechts" 30 euro per jaar" zou toevoegen.


Gerelateerd artikel -Bijna 40.000 aardbevingen op de Azoren sinds maart