Na hasj waren de illegale stoffen met de meeste inbeslagnames cocaïne (513) en marihuana (449) en, met lagere waarden, heroïne (270) en ecstasy (77), volgens het jaarverslag over de situatie van het land op het gebied van drugs en drugsverslaving in 2021 van de dienst voor interventie in verslavingsgedrag en verslavingen (SICAD).

Volgens de gegevens was er in 2021 "een aanzienlijke toename van in beslag genomen marihuana", de hoogste waarde sinds 2010, en daalden de in beslag genomen hoeveelheden hasjiesj, ondanks het feit dat dit de op één na hoogste waarde was sinds 2015.

De in beslag genomen hoeveelheden cocaïne en heroïne lagen dicht bij die van 2020, waarbij de waarden van de afgelopen drie jaar de hoogste waren sinds 2007 in het geval van cocaïne, en de laagste ooit in het geval van heroïne.

"Beperkingen ten gevolge van de pandemie beïnvloedden verschillende aspecten van de drugsmarkten op nationaal en mondiaal niveau, hoewel het effect ervan op middellange en lange termijn nog moet worden beoordeeld", aldus het document.

Het verslag wijst op de hoeveelheden cannabisplanten die de afgelopen twee jaar in beslag zijn genomen, "de hoogste waarden in het millennium", en opiumplanten, de hoogste waarden sinds 2009.

Wat de routes betreft, voegt het document eraan toe dat "Portugal een doorvoerland is geweest in de internationale handel in hasj en cocaïne, met name instromen uit respectievelijk Marokko en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, en bestemd voor andere landen, vooral Europeanen".

In 2021 kwam Brazilië naar voren als het belangrijkste land van herkomst voor in beslag genomen cocaïne, gevolgd door Paraguay en Costa Rica, waarbij Portugal de laatste jaren minder wordt gebruikt op routes naar bestemmingen buiten Europa.


Gerelateerd artikel: