"In het licht van de informatie waarover we vandaag beschikken, is er geen sprake van opzettelijke infiltratie van de veiligheidstroepen, zoals in andere landen is gebeurd", zei José Luís Carneiro in de parlementaire commissie Constitutionele zaken, rechten, vrijheden en waarborgen.

Tijdens de hoorzitting over de vermeende betrokkenheid van leden van de PSP en de GNR bij praktijken die de rechtsstaat schenden, namelijk bij de verspreiding van racistische, xenofobe, misogynistische en haatdragende boodschappen, legde de ambtenaar uit dat de politieke oriëntatie duidelijk is tegenover deze houdingen.

"Tegen demonstraties, feiten, concrete bewijzen van gedragingen, houdingen die indruisen tegen fundamentele waarden moeten worden gemeld aan de autoriteiten" die over interne en externe mechanismen beschikken om deze gevallen te onderzoeken", verklaarde hij.