"Wat de eerstelijnsgezondheidszorg betreft, wordt gewerkt aan de versterking van de verlengde en aanvullende uren en de invoering van `Via Verde ACES' in de spoeddiensten, zodat patiënten die met een groen of blauw polsbandje zijn gescreend, vanuit ziekenhuizen naar gezondheidscentra kunnen worden verwezen, met een vooraf bepaalde datum en tijd", aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Een bron van het ministerie vertelde Lusa dat deze patiënten binnen 24 uur zullen worden behandeld in de gezondheidscentra waarnaar zij worden doorverwezen.

Dit was een van de besluiten die zijn genomen tijdens een bijeenkomst tussen de minister van Volksgezondheid en de bestuurders en klinische directeuren van alle ziekenhuizen in de regio Lissabon en Vale do Tejo met een spoeddienst, om de situatie met betrekking tot het winterreactieplan te bespreken.

Volgens het ministerie ligt de toestroom naar algemene spoeddiensten momenteel hoger dan in dezelfde periode van 2021, met een toename van de vraag naar pediatrische spoeddiensten.

Deze grotere instroom is volgens de regering te wijten aan de grote vraag naar spoedgevallen in niet-spoedeisende situaties, maar ook aan gevallen van grotere klinische complexiteit in verband met chronische ziekten en de vergrijzing van de bevolking, die leiden tot een grotere druk op ziekenhuisopnames.

Volgens het communiqué werd in het kader van de maatregelen van het strategisch winterreactieplan prioriteit gegeven aan het stroomlijnen van de beheersteams voor intramurale vacatures in elk ziekenhuis, met het oog op een betere algemene reactie op noodsituaties.

Het ministerie van Volksgezondheid benadrukte dat in niet-spoedeisende situaties eerst contact moet worden opgenomen met SNS24 voor een passende doorverwijzing naar elke situatie.


Gerelateerde artikelen: