Uit gegevens van het ministerie van Volksgezondheid over de periode tussen 25 november en 4 december blijkt dat 48.815 van de 434.440 raadplegingen voor acute ziekten op dezelfde dag betrekking hadden op acute infecties van de luchtwegen (ongeveer 7% van het totale aantal raadplegingen).

De meeste raadplegingen vonden plaats in de regio Noord (184.390), gevolgd door de regio Lissabon en de Taagvallei (118.112), het centrum (87.183), de Alentejo (28.811) en de Algarve (15.944).

"Alleen al in het afgelopen weekend, tussen 3 en 4 december, heeft de eerstelijns gezondheidszorg op dezelfde dag 16.123 gebruikers geconsulteerd, het equivalent van het totale aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp in alle ziekenhuizen van het land", aldus het ministerie van Volksgezondheid.

In deze twee dagen waren 4.277 raadplegingen ingegeven door acute luchtweginfecties (26% van het totaal).

In het noorden waren er in deze periode 5.972 raadplegingen, 4.033 in het centrum, 3.280 in Lissabon en de Taagvallei, 2.176 in Alentejo en 662 in de Algarve.

Het ministerie van Volksgezondheid herinnert eraan dat de uitbreiding van het reactievermogen van de eerstelijnsgezondheidszorg om te reageren op situaties van acute ziekte een van de maatregelen is waarin het "Strategisch plan van het ministerie van Volksgezondheid voor de seizoensgebonden reactie in de gezondheidszorg - winter 2022-2023" voorziet.

Uitgebreide uren

Locaties met uitgebreide of aanvullende diensten kunnen worden geraadpleegd op www.sns.gov.pt in het gebied dat is gewijd aan het Winterplan op het portaal van de Nationale Gezondheidsdienst (SNS).

Van het noorden tot het zuiden van het land zijn er al 176 gezondheidscentra met verlengde openingstijden (weekdagen) of aanvullende openingstijden (weekends en feestdagen), die een gemeenschapsreactie bieden in situaties van niet-opkomende acute ziekten.

"Deze aanpassing van de capaciteit op het niveau van de eerstelijnsgezondheidszorg is bedoeld om tegemoet te komen aan de grotere vraag van de bevolking in de herfst-/wintermaanden en om de druk op de spoeddiensten te verminderen, in situaties die een tijdige en adequate follow-up in de eerstelijnsgezondheidszorg kunnen krijgen".

Toch raadt het ministerie van Volksgezondheid aan vooraf contact op te nemen met SNS 24 voor het meest geschikte advies en verwijzing voor elke situatie.