In het onderzoek naar de consumentenverwachtingen van de Europese Centrale Bank (ECB) voor oktober verwachten de respondenten een stijging van de huizenprijzen met 3% in de komende 12 maanden, een percentage dat lager ligt dan dat van 3,4% dat in september werd voorspeld.

Uit de studie blijkt dat de burgers verwachten dat de groei van de waarde van hun woning de komende 12 maanden 3% zal bedragen. Er is dus minder optimisme en men verwacht een vertraging van de vastgoedmarkt sinds de consumenten in september een stijging van de huizenprijzen met 3,4% voorspelden.

De Europeanen verwachten ook dat de hypotheekrente zal blijven stijgen. Zij gaan uit van een percentage van 4,7% in 2023, wat neerkomt op een stijging met 1,4 procentpunten ten opzichte van begin 2022, aldus de enquête.

"De perceptie van toegang tot krediet door zowel consumenten in de afgelopen 12 maanden als de verwachtingen van toegang tot krediet in de komende 12 maanden zijn aanzienlijk gedaald", aldus de ECB. Desondanks steeg het aandeel consumenten dat zegt in de afgelopen drie maanden krediet te hebben aangevraagd van 12,2% in juli naar 13,9% in oktober.

In september wees de ECB op een daling tot 9% van de huizenprijzen in de komende twee jaar, als gevolg van de stijging van de rente op hypothecaire leningen. Dit komt omdat "de dynamiek van de vastgoedmarkt zeer gevoelig is voor de hypotheekrente", verklaarden de economen die het artikel in het meest recente "Economic Bulletin" van de Europese toezichthouder ondertekenden.


Gerelateerde artikelen: