Inês de Sousa Real van de People-Animals-Natureza partij heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Assemblee van de Republiek om in de Arbeidswet en de Algemene Arbeidswet in Openbare Functies op te nemen dat "een werknemer het recht heeft om terecht een werkdag te verzuimen vanwege de dood van een huisdier dat op zijn naam staat geregistreerd in het Bedrijfs Dier Informatie Systeem (SIAC)".

PAN wil ook dat werknemers "maximaal vijf dagen per jaar het werk kunnen missen om dringende en essentiële hulp te bieden, in geval van ziekte of ongeval" van hun huisdier.

"Om de afwezigheid te rechtvaardigen, moet de werknemer het bewijs leveren van het onvermijdelijke en essentiële karakter van de bijstand of een verklaring die de dood van het huisdier bewijst, afgegeven door een bevoegde entiteit, namelijk door de dierenarts of de entiteit waar de medisch-veterinaire zorg werd verleend", stelt het diploma.

In het wetsvoorstel wijst Inês de Sousa Real werop dat "gezelschapsdieren worden steeds meer gezien door de Portugezen als een integraal onderdeel van hun huishouden" en verwijst dat "studies tonen aan dat meer dan 50% van de Portugese huishoudens hebben een huisdier".

De afgevaardigde is van mening dat "het gezin als steeds meersoortig wordt beschouwd" en geeft aan dat "voor veel mensen die alleen leven of in een situatie van sociale kwetsbaarheid verkeren, dieren vaak zelfs hun enige gezelschap zijn".


Gerelateerde artikelen: