Maar velen van ons beschouwen onze hersenen als vanzelfsprekend.

Net zoals we andere delen van onze gezondheid kunnen beschermen, kunnen we stappen ondernemen om onze hersenen gezond te houden en ons risico op dementie op latere leeftijd te verminderen.

U kunt uw hersenen in vorm houden, net als uw lichaam. Uit onderzoek blijkt dat het verzorgen van je hart, het regelmatig uitdagen van je hersenen en het onderhouden van sociale contacten ook op latere leeftijd het risico op dementie kunnen helpen verminderen.


Hou van je hart

Wilt u uw hersenen wat liefde geven? Een van de belangrijkste dingen die je kunt doen is lief zijn voor je hart.

We weten hoe belangrijk zaken als lichamelijk actief zijn, gezond eten en niet roken zijn voor ons hart. Maar minder mensen beseffen dat diezelfde dingen ook kunnen helpen om onze hersenen op peil te houden.

Zoals de meeste dingen in het leven, gaat het erom keuzes te maken die voor u werken. Fysiek actief zijn hoeft bijvoorbeeld niet te betekenen dat u naar de sportschool gaat. Het kan ook dansen in de keuken zijn of een stevige wandeling in plaats van de bus nemen.


Blijf scherp

Uw hersenen regelmatig uitdagen en tijd nemen voor uw geestelijk welzijn kan helpen ze te beschermen als u ouder wordt.

Uit een groot onderzoek onder 65-plussers in China bleek dat degenen die vaker boeken en kranten lazen en bord- of kaartspellen speelden minder kans hadden op dementie.

Onderzoekers denken dat mentale activiteit helpt om iemands "cognitieve reserve" op te bouwen. Dit is een soort veerkracht die de hersenen beschermt, waardoor ze zichzelf opnieuw kunnen bedraden door nieuwe verbindingen tussen cellen te vormen wanneer oude beschadigd zijn.

Kortom, een hoge mate van cognitieve reserve helpt de hersenen om te gaan en te blijven werken, zelfs bij schade door ziekten als Alzheimer.


Contact houden

Onderzoek suggereert dat sociaal isolement en eenzaamheid verband houden met een verhoogd risico op dementie - dus contact houden met de mensen om ons heen is een andere goede manier om je hersenen terug te geven.

Een grote studie in 2020 suggereerde dat sociaal isolement op latere leeftijd een factor zou kunnen zijn bij ongeveer 4% van de dementiegevallen. Meer recentelijk hebben onderzoekers uit China en het VK op deze studie voortgebouwd en vastgesteld dat sociaal isolement verband houdt met een lager hersenvolume in delen van de hersenen die met leren en denken te maken hebben, en met een verhoogd risico op dementie.

Contact houden is niet alleen goed voor de gezondheid van onze hersenen. Het kan ons helpen ons gelukkiger en gezonder te voelen in het algemeen, door tijd door te brengen met dierbaren, virtueel bij te praten met vrienden verder weg, en nieuwe contacten te leggen door lid te worden van clubs of vrijwilligerswerk te doen.


Verschillende studies hebben ook een verband gesuggereerd tussen gehoorverlies en het risico op dementie. Onderzoekers proberen nu uit te zoeken of gehoorverlies op zichzelf een risicofactor is, of dat het iemands risico op dementie kan vergroten doordat het moeilijker wordt om contact te houden met de mensen en de wereld om hen heen.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Grupo HPA Saude op +351 282 420 400.