Een van de redenen die worden gegeven om te emigreren is juist het salarisniveau. "We hebben het over mensen die [in Portugal] duizend euro verdienen en in de landen van bestemming drieduizend of meer euro", zegt een van de auteurs van de studie, João Teixeira Lopes.

"Er wordt geïnvesteerd in de opleiding van jonge mensen, die vervolgens niet de nodige erkenning krijgen in de Portugese samenleving en uiteindelijk emigreren. Het rendement voor de ontwikkeling van het land is ontoereikend", betreurde hij, en vond dat "we de meest gekwalificeerde generatie verliezen".

Het onderzoek betrof gekwalificeerde jongeren die naar Europa zijn geëmigreerd en die een kwart vertegenwoordigen van de Portugezen die het land de afgelopen tien jaar hebben verlaten, aldus de socioloog, hoogleraar en onderzoeker aan het Instituut voor Sociologie van de Universiteit van Porto. Hoewel de meerderheid van de jongeren die het land verlaten geen universitair diploma heeft, steeg het aantal gekwalificeerde emigranten met 87,5%, tot 11% van het totale aantal emigranten in 2015.


Gerelateerde artikelen: