Het ministerie van Volksgezondheid legt uit dat deze vaccins zijn vernietigd met het oog op de vervaldatum van de partijen die op Europees niveau zijn aangeschaft, van december 2020 (beginmaand van de vaccinatiecampagne) tot 30 november 2022.

"Tegen het einde van het jaar zullen naar verwachting 1,3 miljoen doses extra vaccins hun vervaldatum bereiken", aldus een verklaring.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid heeft Portugal een van de laagste percentages van niet-gebruik in Europa, als gevolg van de combinatie van de "grote gehechtheid" van de Portugezen aan vaccinatie en een "doeltreffend en verantwoord" beheer van het aanbod van vaccins.

Om de beschikbare doses vaccins te optimaliseren, verkoopt en doneert Portugal sinds 2021 vaccins, "in een solidaire verbintenis om de vermindering van de asymmetrieën in de wereldwijde toegang tot vaccins tegen Covid-19 te bevorderen".

"Tot op heden zijn ongeveer 8 miljoen vaccins gedoneerd en meer dan 2,5 miljoen doses verkocht", benadrukt het ministerie, eraan toevoegend dat de nationale autoriteit voor het geneesmiddel (Infarmed) studies volgt die kunnen leiden tot een verlenging van de termijn voor de geldigheid van partijen vaccins, in het kader van het efficiënte beheersplan voor vaccins, afhankelijk van de leveringscadans en de geldigheidsduur van de verschillende partijen.

Volgens de regering hangt deze vaststelling af van de bewijzen die door de laboratoria worden geleverd en de daaropvolgende goedkeuring door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).