"De luchthaven Humberto Delgado is op zijn huidige locatie een ondraaglijke last geworden; de preventie van lawaai en de beheersing van geluidsoverlast en luchtverontreiniging, met het oog op de bescherming van de menselijke gezondheid en het welzijn van de bevolking, vormt dan ook een fundamentele taak van de staat", luidt de motie.

In dit verband wil de gemeenteraad van Lissabon dat "ANA op korte termijn haar verplichtingen nakomt die zijn opgenomen in het door het APA [Portugees Milieuagentschap] goedgekeurde geluidsactieplan voor de luchthaven Humberto Delgado, met betrekking tot maatregelen ter vermindering van de blootstelling van de bevolking, waarbij geluidsisolerende werken worden uitgevoerd in gebouwen die rechtstreeks door vliegtuiglawaai worden getroffen".

Volgens de PCP-partij werd het geluidsactieplan op de luchthaven Humberto Delgado, in Lissabon, door ANA gepresenteerd voor de periode 2018-2023 en kreeg het goedkeuring van de APA, in 2019, die "werd verleend op voorwaarde dat een reeks acties, waaronder de uitvoering van het akoestische isolatieprogramma, om de effecten op de stad en in het bijzonder op de gebieden in de buurt van de luchthaven te minimaliseren".

In de motie staat dat de interventies naar verwachting in twee fasen zouden worden uitgevoerd, tussen 2021 en 2023, via een programma van ANA, voor de akoestische isolatie van de gebouwen die het meest te lijden hebben van vliegtuiglawaai in de hoofdstad, maar dat "niet van start is gegaan", met geluidsisolatiewerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd op indirect getroffen gebouwen, huizen of appartementen met huisvestingsvergunningen, ziekenhuizen, scholen en universiteiten.

De geluidsbeperkingsplannen en actieplannen vloeien voort uit de door de bevoegde autoriteiten uitgevoerde diagnose, door middel van gemeentelijke geluidsbelastingkaarten en strategische geluidsbelastingkaarten, waarin maatregelen worden voorgesteld om de blootstelling van de bevolking aan lawaai te verminderen.

Niet-naleving

"ANA heeft zich niet gehouden aan de geplande investering in het kader van het geluidsplan, dat tot doel had de blootstelling van de bevolking, in het bijzonder van diegenen die wonen of werken in gebieden die in de nabijheid liggen van landings- of startbanen van vliegtuigen, te verminderen door ingrepen op het niveau van de raamkozijnen en gevels van de meest blootgestelde gebouwen, zoals voorzien in het door de APA goedgekeurde plan", aldus de motie.

In het document stelt de PCP dat lawaai een ernstige bron van verstoring van de levenskwaliteit van de bevolking vormt, vooral 's nachts, en dat "het lawaai van landende en opstijgende vliegtuigen op de luchthaven Humberto Delgado dagelijks talrijke klachten en ernstige ongemakken veroorzaakt voor de bevolking van de stad Lissabon en de naburige gemeenten".

Als gevolgen van luchthavenlawaai voor de getroffen bevolking worden in de motie slaapstoornissen, een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en een verminderd leervermogen van kinderen genoemd, met ernstige gevolgen voor de gezondheid en de levenskwaliteit van de burgers.


Gerelateerde artikelen: