De studie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC/WHO), uitgevoerd in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie en met deelname van 51 landen, analyseert het gedrag en de gezondheid van adolescenten (6e, 8e en 10e leerjaar) in hun levenscontext.

Uit de gegevens blijkt dat de leeftijdsfrequentie van de eerste geslachtsgemeenschap is gedaald bij jongeren van 11 jaar of jonger (13,6% in 2018 en 8,4% in 2022) en bij jongeren van 12/13 jaar (van 23,2% naar 20,5%).

Bij jongeren van 14 jaar en ouder is deze frequentie gestegen, van 63,2% naar 71,1%.

Uit de gegevens, die betrekking hebben op ongeveer 6.000 vragenlijsten voor meer dan 450 klassen in continentaal Portugal, blijkt echter dat de meerderheid (84,8%) van de adolescenten van groep 8 en 10 nog geen geslachtsgemeenschap heeft gehad. Van degenen die zeiden het wel te hebben gehad, zei 71,1% dat zij op 14-jarige leeftijd of later hun eerste geslachtsgemeenschap hadden gehad.

Wat het seksuele gedrag betreft, daalde het gebruik van anticonceptiemethoden: het condoomgebruik daalde tot 64% (66% in 2018) en het gebruik van de anticonceptiepil daalde tot 31,3% (was 33,8%).

Seksuele relaties die gepaard gaan met alcoholgebruik daalden ook, van 17,1% (2018) naar 13,4% (2022).

Uit de gegevens blijkt ook dat 41,3% van de ondervraagde jongeren zegt momenteel geen romantische relatie te hebben en meer dan een op de vijf (23,5%) vindt dat de romantische relatie die ze momenteel hebben "een van de belangrijkste dingen in hun leven is".

Wat het middelengebruik betreft, is de frequentie van niet-rokers toegenomen, van 93,7% in 2018 tot 95,1% (2022).

De consumptie van verschillende alcoholische dranken is in alle soorten afgenomen en de resultaten laten ook een vermindering zien van de frequentie van alcoholgebruik tussen 20 dagen of meer in de afgelopen maand (van 9,7% naar 6,8%).

Wel blijkt dat de frequentie van dronkenschap tussen 1 en 3 keer in de afgelopen 30 dagen is toegenomen, van 3,9% tot 4,2%.

Het gebruik van en het experimenteren met andere stoffen bleef gelijk of daalde, met uitzondering van geneesmiddelen die als drugs worden gebruikt, dat steeg (van 1,6% naar 1,9%).

Op het gebied van geweld blijven de resultaten erop wijzen dat meer jongeren zich als slachtoffer dan als uitlokker beschouwen.

Het HBSC/WHO onderzoek (Health Behavior in School-aged Children) wordt in Portugal uitgevoerd sinds 1998 - internationaal sinds 1983 - en de laatste was in 2018, vóór de covid-19 pandemie.

Dit onderzoek, dat om de vier jaar wordt uitgevoerd, is bedoeld om de levensstijl van schoolgaande adolescenten te bestuderen op gebieden als gezinsondersteuning, school, lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid en welzijn, slaap, seksualiteit, voeding, lichaamsbeweging, vrije tijd, middelengebruik, geweld en planetaire gezondheid.