António Costa heeft de betaling aangekondigd van een buitengewone uitkering van 240 euro aan een miljoen gezinnen die een minimumuitkering ontvangen of die profiteren van het sociale energietarief.

De maatregel, die donderdag door de Raad van Ministers zal worden goedgekeurd, werd aangekondigd tijdens een interview met het tijdschrift Visão.

"De inflatie heeft zeer ongelijke gevolgen", betoogde de leider van de uitvoerende macht, waarbij hij opmerkte dat "de prijzen voor iedereen zijn gestegen", maar dat niet iedereen "dezelfde capaciteit heeft om de prijsstijging op te vangen".

Volgens de premier begint deze steun op 23 december, tot het einde van het jaar.

Deze nieuwe buitengewone steun zal worden toegekend aan burgers die onder het bijzondere elektriciteitstarief of onder een minimumuitkering vallen, waarbij onder sociale minimumuitkeringen wordt verstaan de solidariteitstoeslag voor ouderen, het sociaal integratie-inkomen, het sociaal invaliditeitspensioen van de bijzondere regeling ter bescherming van gehandicapten, de toeslag op de sociale integratie-uitkering, het sociaal ouderdomspensioen en de sociale werkloosheidssubsidie.

Hulp voor de middenklasse

In een gesprek met journalisten in het parlement zei André Ventura dat "alle steun die de regering op dit moment aan gezinnen geeft, positieve steun is", maar hij had kritiek op de criteria die voor de verdeling zijn vastgesteld.

"Tot nu toe weten we dat deze 240 euro zal worden toegewezen aan degenen die een minimumuitkering hebben of profiteren van het sociale elektriciteitstarief", overwoog hij.

André Ventura deed een beroep op de regering om "de middenklasse in deze steun op te nemen" en stelde voor dat gezinnen die "een stijging van meer dan 30% van de hypotheekbetaling en een inspanning van meer dan 40% ten opzichte van het gezinsinkomen" hebben, onder de steun zouden vallen.

De voorzitter van Chega stelt voor om ook rekening te houden met "het aantal leden van het huishouden en de moeilijkheid om hen te onderhouden met het oog op school-, gezins- en ziekenhuiskosten, of het inspanningspercentage van gezinnen om essentiële uitgaven te betalen".

Ventura bekritiseerde dat, met de vastgestelde criteria, de uitvoerende macht "toestaat dat dezelfde personen steun van de regering blijven ontvangen en dat anderen die deze steun effectief ook nodig hebben, deze niet krijgen".

De leider van Chega gaf ook aan dat de partij zal vragen dat de zaak in het parlement wordt besproken "om aan te tonen dat de middenklasse binnen deze steun moet vallen", waarbij hij stelde dat "het er niet buiten kan, namelijk wanneer zo'n groot deel van de middenklasse, gezien de stijging van de hypotheeklasten, zich op dit moment praktisch in dezelfde situatie bevindt als velen die deze minimumuitkering ontvangen".

En hij wees erop dat dit deel van de bevolking, "met rente en inflatie, steeds meer verarmt".

Op de vraag hoeveel mensen met deze uitbreiding zouden kunnen worden gedekt, kon André Ventura niet geen antwoord geven.