Volgens gegevens van de studie Observador Cetelem Natal 2022 zijn de meeste Portugezen van plan tot 100 euro uit te geven, en is slechts 33% van plan tussen 101 en 250 euro uit te geven. Dit jaar zegt slechts 9% van de Portugezen meer dan 501 euro te willen uitgeven, een daling van drie procentpunten ten opzichte van 2021.

Gemiddeld zeggen de respondenten ongeveer 239 euro te willen uitgeven, 60 euro minder dan in 2021.

Wat de verdeling van de uitgaven per categorie betreft, wordt het grootste deel van het Portugese budget geïnvesteerd in cadeaus, namelijk 126 euro (21 minder ten opzichte van 2021). Dit wordt gevolgd door uitgaven voor boodschappen (93 euro) en, ten slotte, decoraties. Hoewel deze laatste categorie de categorie blijft waarin de Portugezen het minst van plan zijn uit te geven, voorspellen de gegevens van de studie dat de uitgaven zeven euro meer zullen bedragen dan in 2021 (wat overeenkomt met een investering van 19 euro).