Volgens het GNR werden 33 mensen gearresteerd voor rijden onder invloed van alcohol, 13 voor rijden zonder rijbewijs en vier voor drugshandel.

In deze periode werden ook 34 doses hasj, 27 doses cocaïne, 21 doses cannabis, drie wietplanten en twee voertuigen in beslag genomen.

In het verkeer werden 415 inbreuken geregistreerd: 87 voor snelheidsovertredingen, 57 voor het ontbreken van de verplichte periodieke controle, 16 in verband met onregelmatigheden aan verlichtings- en signaleringssystemen, 15 voor het ontbreken van een aansprakelijkheidsverzekering, 15 voor het onrechtmatig gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden en negen wegens het ontbreken of verkeerd gebruik van veiligheidsgordels en/of kinderbeveiligingssystemen.

Tussen 12 en 18 december waren er ook 134 ongevallen - met vier ernstige en 33 lichte verwondingen tot gevolg.


Gerelateerd artikel -Politie start kerstactie