"Het gemiddelde bedrag dat aan kerstinkopen wordt besteed is 377 euro", tegenover 398 euro, wat een daling van 5,2% betekent, volgens de "Christmas Shopping Study 2022", uitgevoerd tussen 26 november en 9 december op het Portugese vasteland, met een steekproef van 480 personen, ouder dan 18 jaar.

Wanneer we "de bedragen die in 2022 zullen worden uitgegeven vergelijken met 2021, zien we dat 42% van de respondenten zegt een lager bedrag te zullen uitgeven", aldus het document.

Een kwart (25,1%) van de respondenten zegt geen kerstcadeaus te zullen kopen, en in huishoudens met kinderen zijn de kerstcadeaus allemaal voor de kinderen.

In totaal zegt meer dan twee derde (67%) van de respondenten kerstcadeaus te kopen voor hun echtgenoot en 63% voor ouders, broers en zussen en andere familieleden", terwijl slechts 30% van de respondenten van plan is cadeaus voor vrienden te kopen, aldus de studie.

Een kwart van de Portugezen is van plan al hun inkopen online te doen en een vijfde in winkelcentra, terwijl 10% de voorkeur geeft aan winkelen in winkelstraten.


Gerelateerde artikelen: