De gevangenisstraf zal João Carreira, 19 jaar oud, volgens het vonnis van de rechtbank uitzitten in een gevangenis voor niet-toerekeningsvatbare personen.

Ondanks het feit dat de veroordeling minder dan vijf jaar gevangenisstraf bedraagt en de toepassing van een voorwaardelijke straf dus mogelijk is, begreep de rechtbank dat "noch de gemeenschap bereid is de verdachte terug te ontvangen", noch João Carreira "klaar is om terug te keren naar een leven buiten" de gevangenis, zodat de gevaarlijkheid van de verdachte het collectief van rechters ertoe bracht de straf niet op te schorten.

In de uitspraak oordeelde het panel van rechters, voorgezeten door Nuno Costa, dat niet was voldaan aan de vereisten voor de terroristische misdrijven waarvan de verdachte door het Openbaar Ministerie (MP) werd beschuldigd, noch aan het misdrijf van training voor terrorisme dat door de openbare aanklager tijdens het slotpleidooi was gevraagd.

Aldus werd de verdachte vrijgesproken van de twee terroristische misdrijven waarvan hem door het MP werd beschuldigd.

Aan het eind van de zitting was Jorge Pracana, de advocaat van de verdachte, tevreden met het vonnis van de rechtbank, waarbij terroristische misdrijven, de zwaarste aanklacht van het Openbaar Ministerie, werden uitgesloten, en uitte hij zijn bezorgdheid over de "toestand van de geestelijke gezondheid in Portugal", zowel in de "openbare ziekenhuizen" als in de "gevangenissen" waar João Carreira nu zijn straf zal uitzitten.

"In februari zei hij dat deze zaak geschiedenis zou schrijven en dat het hier zeker niet om terrorisme ging. Het recht heeft zijn beloop gehad en het besluit is een beslissing waar wij volledig achter staan", benadrukte hij.